Meest gestelde vragen over gtl

1
Is het in de toekomst mogelijk om met een Euro 3 motor, die op GTL rijdt, in een milieuzone te rijden?

Vooralsnog is er vanuit de gemeentes/overheid geen akkoord gegeven op toegang tot milieuzones met een Euro 3 motor die op GTL rijdt.

2
Moet het gemeld worden bij de gemeente als een voertuig een milieuzone binnen gaat die op GTL rijdt?

Ja, omdat het product GTL nog niet officieel door gemeentes/overheid is erkend.

3
Vrachtwagens die rijden op LNG voldoen aan de PIEK-norm (72dBA) en mogen hiermee bijvoorbeeld buiten de gestelde venstertijden lossen in winkelcentra. In hoeverre vermindert GTL het motorgeluid?
De ervaringen zijn wel dat het motorgeluid afneemt er zijn echter nog geen testresultaten van bekend.

4
Is GTL ook te gebruiken in combinatie met Euro 6 motoren?
GTL is toepasbaar in elk voertuig dat op diesel rijdt dus ook in een voertuig dat een Euro 6 motor heeft.

5
GTL is extra schoon voor de motor (bijvoorbeeld voor de filters) en een vrachtwagen zou dus met minder onderhoud af kunnen. Is er concreet bekend hoeveel onderhoudsbeurten dit per kilometrage/ jaar/ levensduur scheelt?
Op dit moment hebben we nog geen concrete resultaten op het gebied van onderhoudsbeurten.

6
Kan het kwaad als er afwisselend GTL en normale diesel wordt getankt?

Dit kan geen kwaad maar het rendement van GTL zal dan wel verminderen.

7
Er wordt ook gesproken over synthetische biodiesel (BTL). Wat is precies het verschil met biodiesel?
BTL is nog in de opstartfase en op dit moment niet in grote hoeveelheden verkrijgbaar. Bovendien is BTL door de specifieke grondstof en het specifieke productieproces bijzonder kostbaar.

8
Is GTL gevoelig voor bacterievorming?
GTL is een ultra schone brandstof en daardoor minder gevoelig voor bacterievorming. Dit maakt GTL ook beter geschikt voor de watersport.

9
Is GTL biologisch afbreekbaar?
GTL voldoet niet aan de minimale eis van 60% biologische afbreekbaarheid van de OECD 301B norm en mag daarom niet biologisch afbreekbaar worden genoemd.

10
Kan GTL probleemloos in ieder voertuig worden getankt?

Ja, GTL kan probleemloos in ieder voertuig met een dieselmotor worden gebruikt. Echter zoals bij elke overstap naar een andere brandstof dan conventionele diesel, dient men bij oudere voertuigen te letten op mogelijke brandstoflekkage door het krimpen van pakkingen. GTL bevat immers geen aromaten die zorgen voor de zogeheten “sealswell” zoals bij gebruik van conventionele diesel. Wanneer er vervolgens weer een ander product wordt gebruikt (met aromaten) zullen de pakkingen weer zwellen en geen lekkage meer optreden. Het is goed om –in met name de eerste periode– de rubberafdichtingen op de motor en de bunkertank op lekkages te controleren. Ervaring leert dat met name oudere afdichtingen kunnen gaan lekken.