De feiten op een rij

23 april 2014

GTL levert volgens chauffeurs minstens hetzelfde motorvermogen als gewone diesel.

GTL rekent af met de dieselstand in de cabine én buiten het voertuig

GTL reduceert lokale uitstoot van stikstoffen en zwaveloxiden en draagt bij aan een schonere mobiliteit in steden en dorpen.

GTL heeft een schonere verbranding

GTL wordt geleverd via bestaande infrastructuur

GTL kan gebruikt worden in nieuwe en oudere dieselmotoren

GTL vermindert het motorlawaai

GTL is een milieuvriendelijke, groene brandstof

GTL produceert minder fijnstof en roetstof

GTL vermindert de verkoling van injectoren, klepstoters en clinderwanden

GTL is de ultra schone brandstof van de toekomst!

« Terug